Nieuws Ledenadministratie

Geachte leden,

De vereniging heeft de contributie-incasso’s opnieuw bekeken en een aantal veranderingen doorgevoerd. Reden is een betere stroomlijning van het proces. Wij innen per kwartaal ruim 700 contributiebedragen, en tussendoor ook inschrijfgelden, licentiekosten enz.. Reken daarbij ook nog gezins- en Rotterdampaskortingen, niet-tijdig opzeggen, en u begrijpt dat het best een complex proces is, waarbij wel eens fouten gemaakt worden.

 

Om het overzicht te bewaren, incasseren wij vanaf dit jaar op een nieuwe rekening, die we alleen voor de contributie-inning gebruiken, dat is rekeningnr. NL68RABO0107648849. De werkwijze is als volgt :

  • De inning van de kwartaalcontributie geschiedt in regel rond de 25ste van de eerste maand van het betreffende kwartaal (25/01 ; 25/04 ; 25/07 ; 25/10).
  • Mocht uw bedrag onverhoopt teruggeboekt worden, dan volgt een week later een nieuwe incassopoging.
  • Mocht dit opnieuw tot een terugboeking verzoeken, dan zullen wij u verzoeken het bedrag zelf te storten op rekeningnr. NL68RABO0107648849.

Laat het echter a.u.b. niet zover komen. De terugboekingen en achterstallen bezorgen ons veel werk. Wij verzoeken u vriendelijk om voor voldoende rekeningsaldo te zorgen op de incassomomenten. Dit voorkomt veel onnodig en onaangenaam werk, ook voor uzelf.

Tenslotte herhalen wij om uw eventuele opzeggingen schriftelijk te bevestigen één maand voorafgaand aan de beëindigingdatum van het betreffende kwartaal.

Met vriendelijke groet.

 

Ina Dalhaus, Jeroen van de Have – Ledenadministratie
Stefaan Vanderstappen – Penningmeester

Nieuws Overzicht