Reglementen

Reglement Clubrecords (v.a. 1-07-2008)

Het clubrecord reglement is vereenvoudigd, omdat we duidelijk een scheiding willen maken tussen de zwaardere Atletiekunie regels en door onze atleten behaalde records. In algemeenheid moet gelden: een behaalde controleerbare prestatie.

 • Prestaties behaald in wedstrijden in officiele en niet-officiële wedstrijden die waarvan de prestaties controleerbaar zijn middels publicatie op de website van vereniging waar de wedstrijd gehouden is.
 • Alle onderdelen die vermeld staan in het wedstrijdreglement van de KNAU en afwijkende onderdelen die bij verenigingen worden gehouden worden vermeld komen in aanmerking voor een clubrecord. Het is niet van belang dat deze afwijkende sprintafstanden niet door de atletiekunie worden geaccepteerd.
 • Een clubrecord wordt alleen geaccepteerd op onderdelen in de (leeftijds)categorie waarvoor aanbod is in Nederlandse wedstrijden.
 • Een clubrecord wordt geaccepteerd voor de (leeftijds)categorie waarin de prestatie is behaald, bijv. een 150m sprint gelopen door een D-junior in een wedstrijd voor C-junioren telt ook als clubrecord bij de D-junioren.
 • Wanneer een prestatie uit lagere categorie beter is dan de prestatie in de hogere categorie, wordt de prestatie doorgeschoven. .
 • Prestaties geleverd in het buitenland worden uitsluitend geaccepteerd voor zover de uitvoering van het onderdeel niet afwijkt van bovengenoemde regels (aan te tonen door aanvrager).
 • Er wordt geen rekening gehouden met de wind. Wanneer een windmeter tijdens de wedstrijd aanwezig is wordt de meting achter het record vermeld.
 • Bij de sprinttijden wordt vermeld of het om een elektronisch gemeten tijd of handgeklokte tijd gaat (voorzover dit nog is na te gaan). De snelste tijd wordt meegenomen als clubrecord, bij handgeklokte tijden wordt rekening gehouden met + 0.24 sec. ten opzichte van een elektronisch gemeten tijd.
 • Werpmateriaal moet voldoen aan de eisen van de Atletiekunie.
 • De puntentelling van de meerkamp wordt geaccepteerd, ook wanneer niet aan alle onderdelen van de meerkamp is deelgenomen. Eveneens worden alternatieve meerkampen geaccepteerd als clubrecord. Bijv. sprint of horden (bok)meerkampen of alleen werpmeerkampen.
 • Vanaf 1 november 2004 is een nieuwe categorie ingevoerd namelijk:  D-pupillen. Voor deze categorie gelden dezelfde regels als voor C-pupillen.
 • Nieuwe onderdelen worden geaccepteerd vanaf 1 november 2007.
 • Dit reglement is goedgekeurd door het bestuur per 1-07-2008.
 • Een clubrecord moet aangevraagd worden. Dit kan via e-mail of schriftelijk in brievenbus “recordcommissie”.  De aanvragen worden gecontroleerd en verwerkt door de recordcommissie.  Bij aanmelding via e-mail vermelden: Naam, categorie, wedstrijddatum, onderdeel, prestatie en organiserende club (internetsite).
 • Vragen, op- en aanmerkingen en aanvragen records: de WOC

 Reglement Baanrecords (v.a. 6-11-2007)

 • Baanrecords worden bijgewerkt n.a.v. de uitslagen.
 • Alleen prestaties behaald in officiële wedstrijden kunnen als baanrecord worden opgenomen.
 • Alle onderdelen die vermeld staan in het wedstrijdreglement van de KNAU komen in aanmerking voor een baanrecord.
 • Baanrecords gelden voor de categorie waarin deze prestaties geleverd zijn en worden niet doorgeschoven naar een hogere (leeftijds)categorie.
 • Bij de sprinttijden wordt vermeld of het om een elektronisch gemeten tijd of handgeklokte tijd gaat (voorzover dit nog is na te gaan). De snelste tijd wordt meegenomen als baanrecord, bij handgeklokte tijden wordt rekening gehouden met + 0.24 sec. ten opzichte van een elektronisch gemeten tijd.
 • Er wordt geen rekening gehouden met de wind. Wanneer een windmeter tijdens de wedstrijd aanwezig is wordt de meting achter het record vermeld.
 • Werpmateriaal moet voldoen aan de eisen gesteld door de KNAU.
 • De puntentelling van de meerkamp wordt alleen geaccepteerd wanneer aan alle onderdelen van de meerkamp is deelgenomen.
 • Vanaf april 2002 is een nieuwe categorie ingevoerd namelijk: D-pupillen. Voor deze categorie gelden dezelfde regels als voor C-pupillen.
 • Vragen, op- en aanmerkingen: de WOC
 

 

Recordlijsten overzicht

Sorry dat we je even lastig vallen. Als C.A.V. Energie gebruiker willen we je een zo compleet mogelijke ervaring bieden. Daarom maken wij gebruik van cookies om het bezoek aan de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over het gebruik van cookiesAccepteerWeiger