Baanrecords

Onderaan deze pagina staat de download Baanrecords. 

Baanrecords:

Deze hebben betrekking op atletiekbaan de Bongerd, hier organiseren wij onze wedstrijden en houden wij zelf bij welke records er gevestigd zijn. In principe werken we deze lijsten bij na afloop van een wedstrijd en zetten we zo snel mogelijk up-to-date op deze pagina.

Mochten er in het verre verleden wedstrijden op de Bongerd geweest zijn, waarbij baanrecords niet zijn genoteerd, vernemen wij dit graag. Bij de meeste wedstrijden constateren we records direct en ontvangen nieuwe baanrecord-houders hier een diploma voor.

Baanrecords kunnen alleen worden behaald op de officiële onderdelen volgens Het Wedstrijdreglement van de Atletiekunie en alleen binnen de eigen categorie behorend bij de leeftijd van de atleet op het moment van de prestatie. 

Beoordeling:

De beoordeling van prestaties die voor recordlijsten in aanmerking komen is gecentraliseerd onder de verantwoordelijkheid van de W.O.C. (Wedstrijd Organisatie Commissie) en wordt gecoördineerd onder leiding van CWO wedstrijdleider / scheidsrechter Robert Boer. Prestaties worden gecontroleerd en getoetst aan de hand van het Wedstrijdreglement van de Atletiekunie (dat gebaseerd is op de Rules and Regulations van de I.A.A.F.) en indien van toepassing geaccepteerd onder de soepelere voorwaarden in de aanvullende regels van onze vereniging. Mocht er twijfel zijn over de geldigheid van een prestatie of de omstandigheden of materiaal waarmee een prestatie is behaald, dan wordt een aanvraag behandeld in een eerstvolgend W.O.C.-overleg en/of advies gevraagd binnen de nationale groep van Atletiekunie Officials en beoordelaars van nationale records en -ranglijsten.

 

Downloads:

Recordlijsten Overzicht