Baanrecords / Top 10 Aller Tijden op de Bongerd

Onderaan deze pagina staat de download Baanrecords / Top 10 Aller Tijden op de Bongerd. 

Baanrecords:

Deze hebben betrekking op atletiekbaan de Bongerd, hier organiseren wij onze wedstrijden en houden wij zelf bij welke records er gevestigd zijn en welke prestaties opgenomen kunnen worden in de Top 10 Aller Tijden. In principe werken we deze lijsten bij na afloop van een wedstrijd en zetten we zo snel mogelijk up-to-date op deze pagina.

Mochten er in het verre verleden wedstrijden op de Bongerd geweest zijn, waarbij baanrecords of Top 10 prestaties niet zijn genoteerd of nog verwerkt moeten worden, vernemen wij dit graag. Bij de meeste wedstrijden constateren we records direct en ontvangen nieuwe baanrecord-houders hier een diploma voor. Op sommige atletiekmeetings worden geldprijzen of prijzen in natura beschikbaar gesteld, dit is terug te vinden bij de omschrijving van onze wedstrijden in www.atletiek.nu 

Baanrecords kunnen alleen worden behaald op de officiële onderdelen volgens Het Wedstrijdreglement van de Atletiekunie en alleen binnen de eigen categorie behorend bij de leeftijd van de atleet op het moment van de prestatie. Bij de jeugd wordt hier ook per atletiekjaar rekening gehouden met 1e jaars A-pupillen, 1e jaars D-junioren en 1e jaars C-junioren, voor hen hebben we ook aparte lijsten gemaakt. Je kunt dus tot de U18 categorie in een Top 10 Aller Tijden lijst komen in jouw eigen categoriejaar. Bij de masters gelden de prestaties alleen in de eigen 5-jaars categorie. 

Beoordeling:

De beoordeling van prestaties die voor recordlijsten in aanmerking komen is gecentraliseerd onder de verantwoordelijkheid van de W.O.C. (Wedstrijd Organisatie Commissie) en wordt gecoördineerd onder leiding van CWO wedstrijdleider / scheidsrechter Robert Boer. Prestaties worden gecontroleerd en getoetst aan de hand van het Wedstrijdreglement van de Atletiekunie (dat gebaseerd is op de Rules and Regulations van de I.A.A.F.) en indien van toepassing geaccepteerd onder de soepelere voorwaarden in de aanvullende regels van onze vereniging. Mocht er twijfel zijn over de geldigheid van een prestatie of de omstandigheden of materiaal waarmee een prestatie is behaald, dan wordt een aanvraag behandeld in een eerstvolgend W.O.C.-overleg en/of advies gevraagd binnen de nationale groep van Atletiekunie Officials en beoordelaars van nationale records en -ranglijsten.

 

Downloads:

Recordlijsten Overzicht