Twinson Energie FLEX-meeting

Op zondag 20 september 2020 organiseert C.A.V. Energie de Twinson Energie FLEX-meeting. Ideaal om aan het eind van het seizoen nog een persoonlijk record te scoren.

De naam Twinson Energie FLEX-meeting komt voort uit het feit dat we een flexibel programma aanbieden waarbij atleten verzoeken kunnen indienen om een bepaald onderdeel op het programma te zetten of bijvoorbeeld bepaalde onderdelen meerdere keren kunnen doen of sommige onderdelen worden aangeboden in andere categorieën dan gebruikelijk, zoals bijvoorbeeld de 2000 meter Steeple Chase voor ALLE categorieën of polshoog en kogelslingeren voor C-junioren. Voor 2019 zijn er bijvoorbeeld verzoeken binnen gekomen om de werpvijfkamp toe te voegen.

De wedstrijd staat open voor junioren, senioren, masters en para-atleten met een Atletiekunie-licentie.
Er zijn geen prijzen, wel certificaten bij het behalen van een baanrecord in de eigen categorie.

Gezien het omvangrijke programma hanteren we een maximum aantal deelnemers per onderdeel. Om eventueel afgezegde plekken op te vullen hanteren we een aantal reserves per onderdeel.

Para-atleten kunnen inschrijven in de categorie mannen senioren of vrouwen senioren, vervolgens dienen zij een email te sturen naar woc@cavenergie.nl met bevestiging van hun inschrijving en vermelding van de IPC-categorie waaronder zij deelnemen en hun SDMS-nummer. De juiste categorie voor para-atleten wordt toegevoegd nadat de inschrijving is gesloten en de atleten worden dan door de organisatie hierin geplaatst.

Buitenlandse atleten zijn welkom. Om in te schrijven gelieve een email te sturen naar woc@cavenergie.nl
Foreign athletes are welcome. To register for this race please send an email to woc@cavenergie.nl

Juryleden en vrijwilligers die graag willen bijdragen aan weer een mooi evenement, worden verzocht contact met ons op te nemen.

Atleten veel plezier met het maken van je keuze en graag tot ziens op 20 september in Barendrecht !

De definieve chrono is te vinden op atletiek.nu

 

Wedstrijd informatie

Geen toeschouwers
Misschien anders dan u bij andere atletiekverenigingen gewend bent, mogen er hier helemaal géén toeschouwers (ook geen trainers of andere begeleiders) het terrein binnen de hekken van de atletiekvereniging op. Hierbij hebben wij voor niemand een uitzondering gemaakt.
Binnen de hekken bevinden zich alleen mensen van de organisatie, atleten en juryleden/vrijwilligers die zich bij het aanmelden direct hebben opgegeven om te helpen. Daarmee zitten we aan het maximum dat er op het terrein mag en kunnen we dus niemand extra toelaten.
Voor toeschouwers en trainers die toch meekomen, kan de wedstrijd prima bekeken worden vanaf het wandelpad rondom de atletiekbaan door de open gaashekken, hier sta je slechts 5 meter verder van de atletiekbaan af dan binnen de hekken, dus geen belemmering daarvoor.
 
Corona gerelateerde zaken
Bij het ingangshek staan desinfectiemiddelen. Gebruik deze.
Zowel binnen als buiten de hekken geldt: 1,5 METER AFSTAND tot een ieder die niet tot uw naasten of uw groep behoort. Geef anderen de ruimte om ook naar hun atleten te kijken als die aan de beurt zijn voor een poging.
Van alle mensen die op het terrein mogen, zijn gegevens opgeslagen voor een eventueel broncontactonderzoek mochten er ondanks onze strakke voorbereiding toch besmettingen van corona zijn. Uiteraard gelden de algemene corona regels ook tijdens deze wedstrijd, dus heb je zelf, of een gezinslid klachten (verkoudheid, koorts etc) dan blijf je thuis om niet het risico van besmetting te veroorzaken.
 
Aanmelden in de tent
Voor het terrein staat een tent waar atleten, organisatie, juryleden en vrijwilligers hun startnummer, polsbandje en hesje ophalen. Er hebben zich veel mensen opgegeven om te helpen, waarvoor dank. .
We kunnen echter nog wel wat vrijwilligers gebruiken. Geeft u zich dan alsnog op via woc@cavenergie.nl
U bent niet gebonden aan een maximum tijd voor aanvang te komen. Er moet immers voldoende tijd zijn om de drukte op te kunnen vangen en de wedstrijden op tijd te laten starten. De atleten kunnen in spullen in de daarvoor bestemde vakken deponeren.
 
Polsbandje
Binnen de hekken draagt iedereen een herkenbaar polsbandje en alleen met dit polsbandje word je toegelaten op het wedstrijd terrein.
 
Organisatie binnen de hekken
Alle atleten die binnen de hekken komen om hun wedstrijd af te werken, kunnen mensen van de organisatie vragen om hen te helpen of om de juiste weg te vragen, hun groep te vinden, etc. Alle mensen van de organisatie zullen uiterst paraat zijn om elke atleet de aandacht te geven die hij of zij verdient voor zo’n geweldige inspanning. Wij willen als vereniging namelijk niets liever dan een voor de atleten geslaagde dag neerzetten en vragen uw vertrouwen hier voor. Atleten worden verzocht zich uitsluitend binnen de hekken van de atletiek baan te bevinden op het moment dat zij hun onderdeel afwerken en daarna het terrein zo snel mogelijk weer te verlaten.
 
Herkenbaarheid
Juryleden en vrijwilligers dragen hesjes van verschillende kleuren. Zo zijn zij herkenbaar op het terrein.
Scheidsrechters zijn te herkennen aan een groene armband, wedstrijdleiders aan een rode armband.
Mensen van de Electronische Tijdwaarneming dragen paarse polo's. 
 
Jury en vrijwilligers
Er is op elk onderdeel een i-pad beschikbaar op welke de uitslagen ingevoerd moeten worden. Hierbij kan de hulp ingeroepen worden van iemand van de organisatie. Er loopt ook speciaal iemand rond die instructies kan geven.
Alle juryleden en begeleiders dragen net als de atleten en de organisatie een polsbandje dat voor het hek wordt uitgereikt. Tevens dragen zij een gekleurd hesje zodat zichtbaar is in welk tijdvak zij zijn ingedeeld.
 
Materiaal
Materiaal wordt tussendoor door medewerkers van C.A.V. Energie schoongemaakt en ontsmet, er zijn handschoentjes beschikbaar om te dragen als u dit prettig vindt.
Bij het materiaalhok zijn schoonmaakspullen voorradig, mocht u zelf nog een keer extra willen poetsen. Heeft u iets nodig, kunt u dit aan de materiaalmensen vragen, zij lopen en rijden rond in een rood poloshirt.

Wedstrijdindeling
Op atletiek.nu staat de definitieve chrono. Er wordt bij vrijwel alle onderdelen gewerkt met sector 1 (kantine kant en baankant voor de kantine) en sector 2 (Overzijde vanaf de kantine gezien) Ook op de sprintnummers wordt aan 2 kanten van de baan gesprint.
 
Uitslagen
Omdat er wordt gewerkt met ipads en electronische tijdwaarneming kunnen uitslagen vrijwel meteen ingezien worden in atletiek.nu, alleen wanneer een scheidsrechter deze herroept kan deze nog veranderen.
 
Horeca
Alleen buiten de hekken bevindt zich horeca. Er staan snackkarren en u kunt de kantine binnen. Omdat de kantine een overdekte gelegenheid is, wordt hier door een host(ess) gekeken of er niet te veel mensen binnen zijn en moet u voordat u hier naar binnen gaat uw naam , telefoonnummer en emailadres noteren in een schrift, wat 2 maanden wordt bewaard voor een mogelijk broncontactonderzoek. Daarna wordt dit in zijn geheel vernietigd. Voordat u de kantine binnengaat, moet u uw handen desinfecteren. U mag niet in de kantine blijven om vanuit daar te kijken naar de wedstrijden. Na bestelling moet u weer naar buiten.
Voor vrijwilligers is er op het terras binnen de hekken koffie en thee beschikbaar op vertoon van het polsbandje en hesje.
 
Toiletten
Atleten kunnen in de reguliere toiletten in de hal van het clubgebouw naar het toilet of in de kleedkamers. Met een maximaal aantal tegelijk.
Om ook spreiding te garanderen van atleten die naar het toilet moeten, zetten we aan de rand van de baan extra biobox toiletten neer. 
Buiten de hekken zijn ook voorzieningen met biobox toiletten. 
Bij de grootste concentratie toiletten komt ook een handenwasinstallatie te staan. 
 
Buiten de hekken
Buiten de hekken gelden de normale regels voor de openbare orde. Houdt rekening met elkaar. Op het belendende grasveld mag u met campingstoeltjes recreëren en kinderen een balletje trappen.
Aangeraden wordt om met niet meer dan één volwassene naar het sportpark te komen. Met het sportpark wordt het gehele sportpark bedoelt, dus niet binnen de hekken van de atletiekvereniging.

Weersomstandigheden
Neem een paraplu mee voor als het gaat regenen. Er zijn geen schuilplekken. Als het gaat regenen mag u niet ineens wel naar binnen in de kantine of onder de tenten. Bij ernstig noodweer zal de wedstrijdleider de wedstrijd afgelasten of uitstellen en u opdragen zich naar uw auto of het NS-station te begeven. De microfonist zal dit omroepen.
 
Rode Kruis
Er zal Rode Kruis aanwezig zijn op het terras voor de kantine binnen de hekken. Zij zijn per porto door leden van de organisatie oproepbaar. In de hal bij de toiletten in het clubgebouw hangt een AED, in de eerste kleedkamer hangt een brancard. Ambulances kunnen het terrein aan drie kanten op komen.
 
Warming-up
Binnen de hekken kan slechts summier een warming-up worden gedaan. Omdat atleten binnen en buiten de hekken mogen komen, kunnen ze ook een warming-up buiten de hekken doen. 15 minuten voor het onderdeel worden de atleten verzocht zich te melden bij de ingang van het complex naast de kantine.
 
Route en uitgang
Binnen de hekken moeten atleten en vrijwilligers lopen volgens aangegeven routes. Op de atletiekbaan wordt gelopen met de klok mee, om de atletiekbaan is de route tegen de klok in. 
Er zijn 2 (bewaakte) uitgangen. De uitgang van sector 1 van het terrein bevindt zich bij het sanitairplein aan de achterkant van de kantine. Achter de kleine groene keet is een doorgang die als uitgang dient. Voor de onderdelen in sector 2 is de uitgang aan de spoorzijde van de baan. Direct nadat je klaar bent met je onderdeel, moet je door één van de uitgangen naar buiten. Als je weer naar binnen wilt (bijvoorbeeld voor andere onderdelen), moet dat door de ingang bij de hoofdpoort. Tussendoor verblijf je buiten de baan of in één van de atletensectoren. 

 
Vragen
Heb je op het terrein vragen, mag je altijd iemand van de organisatie aanspreken, zij hebben met porto’s onderling overleg en kunnen u met vrijwel alle vragen helpen. Volgt u alstublieft de aanwijzingen op van de organisatie.
 

 

Baanwedstrijden Overzicht