Jury bij CAV Energie

Wedstrijden en atletiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij wedstrijden worden de prestaties van atleten gemeten en beoordeeld, zowel per atleet als onderling. Voor de atleten zijn wedstrijden de gelegenheid bij uitstek om te kijken of hun prestaties verbeterd zijn en hoe ze zich onderling verhouden. Er is natuurlijk per klasse altijd maar één winnaar, maar voor veel atleten is meedoen belangrijker dan winnen en is een individuele overwinning (een Persoonlijk Record: PR) veel belangrijker.

Wedstrijden worden georganiseerd door vrijwilligers van de vereniging. Bij competitiewedstrijden en andere grote wedstrijden komen er ook vrijwilligers van andere, bezoekende  verenigingen aan te pas. Voor een wedstrijd zijn ongeveer 40 tot soms wel 100 vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden.

De vrijwilligers van CAV Energie zijn verenigd in het ‘juryteam’. Dit heet zo, omdat het merendeel van de vrijwilligerstaken bij wedstrijden bestaat uit jurytaken. Op deze pagina wordt dat verder uitgelegd.

De overall-organisatie wordt uitgevoerd door de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC), waarvan meer details hier te vinden zijn.

De belangrijkste taken bij een wedstrijd zijn:

  • Officials (Wedstrijdleider, Scheidsrechters, Starter, Microfonist)
  •  Juryleden
  • Secretariaat
  • Materiaalploeg
  • Elektronische tijdwaarneming (ET)
  • EHBO

Meten is weten is een belangrijk motto in de atletiek. Een verschil van een centimeter of een honderdste seconde kan winst of verlies betekenen. Er zijn dus uitgebreide reglementen opgesteld waarin voor elk technisch onderdeel en alle looponderdelen de regels zijn vastgelegd. Dat geldt voor de uitvoering van het onderdeel, maar ook voor de materialen en de baan.

Suggesties en opmerkingen? Mail deze naar juco@cavenergie.nl

 

Jury overzicht