Organisatie

C.A.V. Energie draait volledig op vrijwilligers. Naast een algemeen bestuur zorgen diverse commissies voor het organiseren van verschillende activiteiten binnen de vereniging. Wilt u ook uw steentje bijdragen, neem dan contact op met de betreffende commissie.

Algemeen bestuur

Als overkoepeling van alle commissies en voor alle algemene zaken is het bestuur verantwoordelijk. Het bestuur coördineert de activiteiten van alle commissies en maakt met hen het beleid voor de komende jaren. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe en is verantwoordelijk voor het financiële beleid. Jaarlijks organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

<VACANT>; Voorzitter
Anouk Breeman; Secretaris
Ruud de Grood; Penningmeester
Ton Kapinga; 2e Penningmeester
Marcel Boertien; Algemeen lid
Jessica Leeflang; Algemeen lid
Rene Spek; Algemeen lid
Hans Stutvoet; Algemeen lid
Danny Driedonks; Algemeen lid
Bestuur@cavenergie.nl

Vertrouwenscontactpersoon

Er kan contact opgenomen worden met de vertrouwenscontactpersoon wanneer sprake is van ongewenst gedag of omgangsvormen.
Meer informatie

Akke Boersma
Suzanne Leeflang
vcp.cavenergie@gmail.com

 

Loopsectie

De Loopsectie is verantwoordelijk voor de loopgroepen en de triatlonafdeling binnen C.A.V. Energie. Zij zijn de schakel tussen bestuur en trainers, coördineren trainingsactiviteiten en zijn verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken rond looptrainingen.

Vacant; Voorzitter
Vacant; Algemeen lid
loopsectie@cavenergie.nl

BaansectieDe  Baansectie is verantwoordelijk voor de baanatletiekgroepen (jeugd, specialisatie) binnen C.A.V. Energie. Zij zijn de schakel tussen bestuur en trainers, coördineren trainingsactiviteiten en zijn verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken rond baantrainingen.

Marcel Boertien; Voorzitter
Theo de Kovel; Algemeen lid
Susie Wittenbols; Algemeen lid
Koen Imholz: Algemeen lid
Lars Boertien; Algemeen lid
jeugd@cavenergie.nl

LedenadministratieDe ledenadministratie verzorgt de inschrijving, mutatie en uitschrijving van leden. Voor alle zaken rond lidmaatschap kan contact opgenomen worden met de ledenadministratie.
Ina Dahlhaus
ledenadministratie@cavenergie.nl

Commissie VrijwilligerswerkDe commissie vrijwilligerswerk coördineert de vrijwilligers tijdens evenementen die door Energie worden georganiseerd. 
Henk van der Heide

vrijwilligers@cavenergie.nl

Wedstrijd Organisatie CommissieDe Wedstrijd Organisatie Commissie, kortweg W.O.C., houdt zich bezig met de gehele organisatie van baanwedstrijden en crossen bij C.A.V. Energie.
Hieronder vallen onder andere de planning van de wedstrijden, inschrijving van deelnemers, indelen van wedstrijdschema's en het wedstrijdterrein, coördinatie van juryleden en vrijwilligers tijdens deze evenementen en externe competitiewedstrijden, opleiden van vrijwilligers tot juryleden, controleren en verwerken van baan-en clubrecord aanvragen, controle op het onderhoud van de atletiekbaan en wedstrijdmaterialen, zorg dragen voor een veilige indeling van het wedstrijdterrein en aanwezigheid van medische assistentie.

De W.O.C. is te bereiken op emailadres: woc@cavenergie.nl

Floor Groeneveldt - Voorzitter + ET
Robert Boer - CWO WL/SR/ET
Sandra de Jong – Wedstrijdsecretariaat 
Aad de Bruijn – Nationaal chef ET
Vacant – Materiaal
Peter de Visser – Materiaal en vice-voorzitter
Claudia de Visser – Jurycoördinator -  juco@cavenergie.nl

EvenementencommissieDe evenementencommissie organiseert evenementen bij Energie. 
Jessica Leeflang
Suzanne Leeflang
Susie Wittenbols
Lars Boertien
Wanda Krispijn
Evelien van Dorp
info@cavenergie.nl

SponsorcommissieDe sponsorcommissie onderhoud de contacten en relatie met sponsors en draagt zorg voor de correcte uitvoering van reclame uitingen binnen de vereniging.
Danny Driedonks
Rene Spek
Sponsoring@cavenergie.nl

Medische CommissieDe medische commissie bestaat uit een fysiotherapeut van Fysiotherapie Rotterdam.
Op dinsdagavond (18:00 - 20:00 uur) is Jesse Dalmiras aanwezig voor advies en diagnostiek t.a.v. blessures. Een afspraak maken kan via j.dalmiras@cureplus.nl.

BarcommissieDe barcommissie beheert de bar / kantine en zorgt voor vrijwilligers die bardiensten draaien. Tevens verzorgen zij de inkoop van producten die in de kantine verkocht worden. Ook dragen zij zorg voor de verhuur van de accomodatie
Ton Kuhlmann
Irene Tholenaars
info@cavenergie.nl

Beheer AccommodatieDe commissie Beheer Accommodatie zorgt voor het onderhoud van de accomodatie. Onvolkomenheden of defecten kunnen bij deze commissie gemeld worden.
Klaas Amersfoort
Ben van Natijne
Jan van Esdonk
Ron v.d. Windt
Ronald Buter
Ewold Westerhof
Henk van Schaik
Bert Assems
Chris den Boer
info@cavenergie.nl

CommunicatieOnderhoud van de website, sociale media zoals Facebook, Twitter en instagram alsmede de artikelen geplaatst in de lokale media vallen onder de verantwoordelijkheid van de commissie communicatie. Tevens worden diverse mailboxen door de commissie onderhouden en beantwoord.
Marcel Boertien
Piet Wijnsema
Jessica Leeflang
info@cavenergie.nl


Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden
Henk Nugteren I, Arij Koedoot, Dick van Maaren†, Gerard Jongenotter, Cees Volgering, Jan v.d. Boogert, Rob Prooi †, Bert Flier, Sjef Dikhooff†, Ab Enters †, Piet Wijnsema, Leen Nobels, Ton Kuhlmann, Ben van Natijne

Ere voorzitter
Gert Lems

Leden van Verdienste
Henk Nugteren II, Aad Vink, Rob Hartman †, Ad Muilwijk, Jeanette Lems, Ab Enters †, Wil van der Meer †, Henk Buit † Kok Groenenberg, Esther Landaal, Ineke Westerhof,  Ina Dahlhaus, Erik Boehle, Erik de Klerk